Johannes Kepler

Vietsciences-Võ Thị Diệu Hằng

 

Johannes Kepler (1571-1630),  nhà Thiên văn học Ðức, một trong những nhà sáng lập ngành Thiên văn

1) Tiểu sử:

  Ông sinh tại Wurtemberg - Ðức ngày 27/12/1571 trong một gia đình  nghèo, cha mất sớm và được  bên nội nuôi. Năm 4 tuổi ông bị  trái trời và bị liệt một tay. Ông học thông minh nên được cấp học bỗng  tại tu viện Tübigen. Ông muốn làm mục sư nhưng vì  thích môn thiên văn nên ông học thêm môn này. Nhất là đọc quyển De Revolutionibus Orbium Coelestium và thuyết Trái đất quay quanh mặt trời của Copernic.

Năm 1594 ông dạy Toán tại trường đại học Gratz. Ông đưa ra lập luận về thủy triều do mặt trăng . Quyển Những bí mật vũ trụ được Galilée và Tycho Brahé đồng lòng.

Johannes Kepler

Tycho Brahe

   

Là  một người tính toán rất giỏi, ông đến Prague vào năm 1600 gặp ê kíp của Tycho Brahe và làm phụ tá cho Brahe. Sau khi Brahe mất (1601), ông  thế chỗ của Brahe, trở thành nhà thiên văn cho hoàng đế Rodolphe II.

Kepler công nhận thuyết "Mặt trời là trung tâm" của Copernic và dùng  một cách thông minh những quan sát của Brahe (đặc biệt là những  liên quan đến  hành tinh Mars) và những quan sát của chính ông để lập thành những luật Toán học đầu tiên về chuyển động các hành tinh, được biết dưới tên Ðịnh luật Kepler (Lois de Kepler), làm nền tảng cho Isaac Newton để  thành lập thuyết Hấp dẫn vũ trụ

Sau đó ông lập bản kê các vì sao của Brahe có 777 vì sao, còn của ông thì được 228

Ông mất ngày 15/11/1630

 

Bài đọc thêm:

2) Ðịnh luật I và II Kepler

3) Ðịnh luật III Kepler